loader

යන්ත්‍ර කර්ම, ශස්ත්‍ර කර්ම, ක්ෂාර කර්ම හා අග්නි කර්ම ලෙස ආයුර්වේද ශල්‍ය චිකිත්සාව ආකාර 04 කි. 

ත්‍රිදෝෂ සමනය කිරීම සඳහා ක්ෂාර මගින් ජේදන, භේදන හා ලේඛන කර්මයන් සිදුකරන නිසාවෙන්, ක්ෂාර කර්ම අනෙකුත් ශස්ත්‍ර හා අනුශස්ත්‍ර කර්ම අතුරින් ප්‍රධාන කොට සලකයි.

ඖෂධීය ශාකයන් පුළුස්සා ගැනීමෙන් ලබාගන්නා අළු මෙහිදී ක්ෂාර ලෙස භාවිතා කරයි.

බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී අපාමාර්ග (Achyranthes aspera) ශාකයේ ක්ෂාරය හා ස්නූහි ක්ෂාර (Euphorbia nerifolia) මේ සඳහා උපයෝගී කරගනී.

සාමාන්‍ය ක්‍රම මගින් ප්‍රවේශ වීමට අපහසු ස්ථාන වලටද ක්ෂාර කර්ම මගින් ප්‍රතිකාර කිරීම කලහැකි අතර ශල්‍යකර්ම වලට බියවන රෝගීන්ටද මෙම ක්‍රමය ඉතාම සාර්ථකව භාවිතා කලහැක.

ක්ෂාර කර්ම වර්ග කිරීම

 1. ක්ෂාර කර්මය සිදුකරන ආකාරය අනුව
 • ප්‍රතිසරණීය ක්ෂාර – භාහිරින් සිදුකරයි.
 • පාණීය ක්ෂාර – ශරීරය අභ්‍යන්තරයට සිදුකරයි.
 1. යොදන ඖෂධ සාන්ද්‍රණය අනුව
 • අවර
 • මධ්‍ය
 • ප්‍රවර

සුශ්‍රැත සංහිතාවට අනුව ක්ෂාර වල ගුණ

 • ත්‍රිදෝෂයම නසයි.
 • දහනය කිරීමේ හැකියාවෙන් යුතුයි.
 • පචනය කිරීමේ ගුණයෙන් යුතුයි.
 • කටුක, උෂ්ණ හා තීක්ෂ්ණ ගුණ දරයි.
 • විලයන, ශෝධන, ස්තම්බන, රෝපණ වේ.

ක්ෂාර කර්ම සුදුසු අවස්ථා

පාණීය ක්ෂාර – මධ්‍යම සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් ඖෂධ කෘමි රෝග, ආහාර නොදිරවීම, මුත්‍ර අශ්මරී (Urinary calculi), චර්ම රෝග හා අති ස්ථූලතා අවස්ථා සඳහා යොදාගනී.

ප්‍රතිසරණීය ක්ෂාර – ප්‍රවර සාන්ද්‍රණයකින් යුත් ඖෂධ අර්ශස්, භගන්දර, ප්‍රදාහයන්ට ලක්වූ තුවාල, අර්බුද ආදී අවස්ථා වලදී යොදාගනී.

ක්ෂාර කර්ම සුදුසු නොවන අවස්ථා

 • ජ්වර අවස්ථා
 • රක්තපිත් අවස්ථා
 • දියවැඩියා රෝගීන්
 • කුඩා දරුවන්
 • මහළු අය
 • ගර්භණී මවුවරුන්
 • භ්‍රම, මද, මූර්ජා සහිත වූවන්

ක්ෂාර සූත්‍ර භාවිතය 

පූර්ව කර්ම

 • ක්ෂාර සූත්‍ර ප්‍රතිකාර සඳහා උපයෝගී කරගන්නා උපකරණ සූදානම් කිරීම හා රෝගියාව ප්‍රතිකාරය සඳහා සූදානම් කිරීම සිදුකරයි.

ප්‍රධාන කර්ම

 • සුශ්‍රැත සංහිතාවේ සඳහන් වන පරිදි රෝගියාගේ කායික හා මානසික ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව රෝගියා ක්ෂාර සූත්‍ර ප්‍රතිකාරයට සුදුසු දැයි තීරණය කරයි. 
 • උපයෝගී කරගන්නා ක්ෂාරය ප්‍රතිකාරයට සුදුසුදැයි තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුව එහි ගිල්වා ගත් සූත්‍රය ව්‍යාධි මාර්ගයට ඇතුලත් කර එවා ජේදනය වීමෙන් අනතුරුව සුවපත් වනතුරු තැබිය යුතුවේ.
 • විශේෂයෙන්ම ක්ෂාර සූත්‍ර භාවිතයේදී ජීවාණුහරිත තත්වයක් තබාගැනීමට වගබලා ගත යුතුය.

පශ්චාත් කර්ම

 • රෝගියාට පහසුවෙන් ජීරණය කළහැකි දියරමය හෝ ලඝු ආහාර ලබාදෙයි.
 • විදාහී ආහාර, උෂ්ණාධික ආහාර හෝ ශීතල කෑම වර්ග හා මලබද්ධතාවය හෝ පාචනය ඇතිකරන ආහාර ලබා නොදෙයි.
 • දිනපතා ස්නානය කිරීම හා සිය පෞද්ගලික සනීපාරක්ෂාව හොඳින් පවත්වා ගැනීමට උපදෙස් දෙයි.
 • දීර්ඝ වශයෙන් සිටගෙන සිටීම, ඇවිදීම, රිය පැදවීම හෝ දුර ගමන් වල යෙදීම සුදුසු නැත.

ක්ෂාර කර්ම සිදුකිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

 • පශ්චාත් ශල්‍යකර්ම වේදනාව අවමයි.
 • ප්‍රතිකාරයෙන් අනතුරුව ඇතිවන අතුරු ආබාධ අවමයි.
 • රුධිර ගැලීමක් සිදුනොවේ.
 • ඉක්මනින් සුවවීම සිදුවේ
 • රෝහල්ගත වී සිටීමට ඇති කාලය අඩුයි.
 • රෝගය නැවත හටගැනීමේ අවස්ථාව අවමයි.

Leave a Reply