loader

ඈත අතීතයේ සිට කොළ කැඳ වර්ග විටෙක ආහාරයක් ලෙසද විටෙක ඖෂධයක් ලෙසද  ඉන්දියාව, ශ්රී ලංකාව ආදී ආසියාතික රටවල සාමාන්ය ජන ජීවිතය තුළ භාවිතා විය. එකළ ආයුවේදය හා දේශීය වෛද්ය විද්යාවේ ආභාෂය තුලින් ලබාගත් දැනුමෙන් අපේ මුතුන්මිත්තන් විසින් සිරුරට ඉතාම ගුණදායී වන කොළ කැඳ ආදී ආහාර සිය ආහාරයට එකතු කරගැනීම ඔවුන්ගේ නීරෝගී පැවැත්මට හේතුවන්නට ඇත.    මෙසේ […]

අප සිරුරට අවශ්ය විටමින්, ඛනිජලවණ වැනි අතිරේක නමුත් සිරුරට අත්යවශ්ය පෝෂක කොටස් ලබාගැනීම සඳහා සුදුසු මාර්ගයක් ලෙස කොළ කැඳ පානය හඳුන්වාදිය හැක. නමුත් කොතරම් ගුණ ආහාරයක් වුවද එය ශරීරයට හිතකර වීමට නම් එය විධිමත් පරිදි සකස්කොට සුදුසු කල්හි ආහාරයට ගතයුතු වේ. කොළ කැඳ භාවිතාකිරීමේදී සැළකිලිමත් වියයුතු කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව පහත සඳහන් වේ. කොළ කැඳ වඩාත් […]

கால்களின் அழகைக் கெடுக்கக் கூடிய , பலரும் அவர்களது நடுத்தர வயதினில் எதிர்கொள்ளும் பொதுவான ஒரு சவாலே வெரிகோஸ் வெயின் ஆகும். வெரிகோஸ் வெயின் எனப்படுவது யாதெனில், குருதியைக் கடத்தும் நாளங்களில் ஏற்படும் புடைப்புத் தன்மை அல்லது பருத்து வீங்கிய தன்மை ஆகும். இது உடலின் எப் பாகத்திலும் ஏற்படக் கூடியது எனினும், கால்களிலேயே பொதுவாகக் காணப்படும். வெரிகோஸ் வெயினில் ஏற்படுத்தப்படும் அதிக அழுத்தம் அல்லது நீண்ட கால அழுத்தத்தின் காரணமாக குருதியைக் கடத்தும் வால்வுகளின் இயல்பு […]

நவீன காலத்தில்ப் பலரும் எதிர்கொள்ளும் பொதுவான ஒரு பிரச்சனையே மலட்டுத் தன்மை ஆகும். பொதுவாக இனப்பெருக்கத் தொகுதியில்க் காணப்படும் கோளாறுகள் அல்லது இனப்பெருக்கத் தொகுதி சார்ந்த நோய்களினால் இவ் மலட்டுத் தன்மை ஏற்படுகின்றது. மலட்டுத் தன்மை என்பது யாதெனில், கருத் தடை முறைகள் எதுவும் பயன்படுத்தாது, ஒரு வருட கால ஒழுங்கான உடலுறவின் பின்னரும் கருத்தரிக்க முடியாது இருத்தல் ஆகும். இங்கு கோளாறு ஆனது ஆண் அல்லது பெண்ணில்க் காணப்படலாம். சில வேளைகளில் இருவரிலும் காணப்படலாம். ஆரோக்கியமான […]

අප අවට පරිසරයේ සිදුවන සිදුවීම හා වෙනස්කම් සංවේදනය කරන ප්රධාන සංවේදන ඉන්ද්රියන් පහකි. ඇස, කණ , නාසය, දිව, සම ලෙස ඒවා දැක්විය හැක. මින් අපේ ඇසීමට හේතුවන එනම්  ශබ්ද සංවේදනය ලබාදෙන ඉන්ද්රිය ලෙස කණ හෙවත් කර්ණේන්ද්රිය හැඳින්විය හැක.     මෙම කර්ණේන්ද්රියෙහි ඇතිවන දෝෂ තත්වයන් නිසා ශබ්ද සංවේදනයේ අක්රමිකතා ඇතිවේ. ආයුර්වේදයට අනුව කර්ණ රෝග ඇතිවීමට හේතුවන ප්රධාන […]

உடலில் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமே கல்லீரல் ஆகும். இது எமது வயிற்றின் வலது புறத்தில்க் காணப்படுகின்றது. இக் கல்லீரல் ஆனது உணவு சமிபாட்டுடனும், நச்சுப் பதார்த்தங்களை வெளியேற்றுவதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. நமது கல்லீரலில் அதிகளவிலான கொழுப்பு படியும் பொழுது அது கொழுப்பு கல்லீரல் நோயாகக் கருதப்படுதின்றது. இக் கொழுப்பு கல்லீரல் நோயானது இரண்டு வகைகளில் உண்டு. ஒன்று மதுபானம் சார்ந்த கொழுப்பு கல்லீரல் மற்றையது மதுபானம் சாராத கொழுப்பு கல்லீரல். இதில் மதுபானம் சார்ந்த […]

ආයුර්වේද වෛද්ය ශාස්ත්රය තුළ රෝග ගණනාවකට සුවය සලසන ප්රතිකාර ක්රම සමූහයක් ලෙස ‘පංචකර්ම’ ප්රතිකාර හැඳින්වියහැක. වමන, විරේචන, වස්ති, නස්ය හා රක්ත මෝක්ෂ්ණ ලෙස අංග පහකින් සමන්විත වන මෙය ශෝධන ප්රතිකාර ගණයෙහි ලා සැළකේ.ඒ අතුරින් නස්ය කර්ම පුද්ගල ශරීරයේ ඉහළ කොටසේ දෝෂ තත්ව ඉවත්කිරීම පිණිස බහුලවම භාවිතාකරයි. “ඖෂධං වා ඖෂධ සිද්ධෝ ස්නේහෝ වා නාසිකාභ්යාම් දීයතේ ඉති […]

පංචකර්ම ප්රතිකාර අතුරින් එකක් වන වමන කර්ම ශෝධන ප්රතිකාර ක්රමයක් ලෙස හැඳින්වියහැක. “තත්ර දෝෂ හරණම් ඌර්ධවභාග වමන සංඥකම්” ශරීරයේ ඌර්ධව කොටසේ දෝෂ තත්ව බැහැරකිරීමේ ක්රමවේදයක් ලෙස වමන කර්මය යොදා ගනියි. වමන කර්ම කුපිත වූ කඵ දෝෂය නිසා ඇතිවන රෝග තත්ව සඳහා විශේෂයෙන් යහපත් වූ ප්රතිකාර විධියක් ලෙස දැක්වියහැක.එසේම වමනය මගින් සිරුරට විෂ සහිත වූ දෝෂයන් […]

இஞ்சி அனைவரது வீட்டிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் மருத்துவ குணமிக்க ஒரு மூலிகையே இஞ்சி ஆகும்.  உலர் நிலையில் சுக்கு என்றழைக்கப்படும். உலர் நிலை மற்றும் பச்சை இரண்டுமே பல செயல்களை செய்கின்றது. இவை பல விதமான காய்ச்சல், இருமல், சளிப் பிரச்சணை, வயிற்று வலி, சமிபாட்டுப் பிரச்சனைகள், மூச்சுக் கஷ்டம், வயிற்றோட்டம், பசியின்மை, வாந்தி, மூட்டு வியாதி போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வளிக்கக் கூடியது. மிளகு மிளகு பலரும் அறிந்தது போல் சமிபாட்டுப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க வல்லது. […]